โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ รับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา

 1 ส.ค 2562    1,357 ครั้ง

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร