โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา

 11 ก.ค 2561    4,063 ครั้ง

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 19,680 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2561
- วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชกรรม (6ปี) และมีประกอบโรคศิลปะ

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-26 กรกฎาคม 2561
- วุฒิม.3 อายุ 22-35 ปี เพศชาย
อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น เช่นค่าล่วงเวลา

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร