โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

 14 ก.ย 2561    6,327 ครั้ง

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
1. นักโภชนาการ 1 อัตรา (วทบ.อาหารโภชนการ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาโภชนาการและความปลอดภัยในอาหาร)
2. พนักงานประกอบอาหาร 13 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือประสบการณ์การทำงานด้านอาหารอย่างน้อย 2 ปี
3. แม่บ้าน 1 อัตรา เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4320-9999 ต่อ 63219

ประกาศรับสมัคร