โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    8,039 ครั้ง

โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
2. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-207070, 074-207071

ประกาศรับสมัคร