โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา

 11 มิ.ย 2562    4,911 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายอดิศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 17000 บาท
3. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. พนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
5. พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 3 (1 อัตรา) เงินเดือน 12000 บาท
6. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา เงินเดือน 9730 บาท
7. พนักงานธุรการชั้น 2 (3 อัตรา) เงินเดือน 9000 บาท
8.  พนักงานรวบรวมข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
9. พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
10. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
11. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท
12. พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 2 (1 อัตรา) เงินเดือน 9000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายอดิศร เลขที่ 54 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3621-2172 ต่อ 13

ประกาศรับสมัคร