โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง รับสมัครเภสัชกรอัตราจ้าง

 6 มิ.ย 2562    1,767 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง รับสมัครเภสัชกรอัตราจ้าง 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-อายุ 22-35 ปี
-เพศหญิงหรือเพศชาย (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร)
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
-จบเภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี
-มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
-เงินเดือน 18,000 บาท
-ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท
-ค่าพตส.1,500-3,000 บาท
-ค่าเวรนอกเวลา 5,000-10,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
-สำเนาใบประกาศนียบัตร/ใบแทน
-สำเนาแสดงผลการศึกษา transcription
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

**สนใจโทรติดต่อสอบถาม 054-839305 ต่อ 1162

*ประกาศผล 23 กรกฎาคม 2562*
*เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2562*