โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

 7 ก.พ 2562    5,721 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. เภสัชกร 1 อัตรา
3. พนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 อัตรา
4. พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 4 (1 อัตรา)
5. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
6. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
7. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
8. พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ 1 อัตรา
9. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันราชการ โทร.0-3721-1591 ต่อ 131

ประกาศรับสมัคร