โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 13 พ.ค 2562    5,127 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร