โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

 11 ต.ค 2560    7,087 ครั้ง

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
2. พนักงานการเงินและการบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.)
3. พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. เรียนสถิติมาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต)
4. พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 4 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6)
5. พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท
- ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
6. พนักงานบริการเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิปวช.)
7. ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.ช่างก่อสร้าง)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร