โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 3 ส.ค 2562    3,521 ครั้ง

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8596 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.074553433 ถึง 4

ประกาศรับสมัคร