โรงพยาบาลคลองขลุง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 13 ก.ย 2561    3,450 ครั้ง

โรงพยาบาลคลองขลุง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-18 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ
1. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4
2. พนักงานทำความสะอาด  จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 300 บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4
3. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8600 บาท วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 5-18 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร