โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

 13 พ.ค 2562    3,948 ครั้ง

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-24 พฤษภาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร   อัตราค่าจ้างวันละ 900 บาท   จำนวน  4  อัตรา
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   อัตราค่าจ้างวันละ  470  บาท  จำนวน  1  อัตรา
3. พนักงานประจำห้องยา  อัตราค่าจ้างวันละ  340  บาท  จำนวน  1  อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 7-24 พฤษภาคม 25622  (เว้นวันหยุดราชการ)
 
ประกาศรับสมัคร