โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

 2 ก.พ 2562    7,021 ครั้ง

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร   อัตราค่าจ้างวันละ 750 บาท   จำนวน  3   อัตรา
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   อัตราค่าจ้างวันละ  440  บาท  จำนวน  2  อัตรา
3. พนักงานประจำห้องยา  อัตราค่าจ้างวันละ  320  บาท  จำนวน  6  อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจสมัครได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์  2562  (เว้นวันหยุดราชการ)
 
ประกาศรับสมัคร