โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 6 ก.ค 2562    1,375 ครั้ง

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 622 บาท/วัน
2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 454 บาท/วัน
3. นายช่างโยธา (ชาย) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 466 บาท/วัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร (042) 334400

ประกาศรับสมัคร