โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16อัตรา

 3 เม.ย 2562    3,968 ครั้ง

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานเปล (ชาย) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 352 บาท/วัน
2. พนักงานบริการ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 352 บาท/วัน
3. พนักงานประกอบอาหาร (หญิง) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 352 บาท/วัน
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 352 บาท/วัน
5. พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล (ชาย) จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้าง 352 บาท/วัน
6. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 466 บาท/วัน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร (042) 334400

ประกาศรับสมัคร