โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ)

 14 เม.ย 2561    5,996 ครั้ง

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เวชกิจฉุกเฉิน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2561  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร