โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 4 ส.ค 2562    2,859 ครั้ง

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 555 บาท (คิดเฉพาะวันทำงาน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร