โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 1 ส.ค 2562    1,996 ครั้ง

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 354.35 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

2. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 354.35 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร