โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา

 9 ส.ค 2561    7,415 ครั้ง

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 22 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-7562-6700 ต่อ 1044

ประกาศรับสมัคร