โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา

 8 ก.ค 2562    2,416 ครั้ง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน
1. เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท
- วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่การพิมพ์  จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- วุฒิการศึกษาปวส. สาขาการพิมพ์และสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-2436493-4 ต่อ 55

ประกาศรับสมัคร