โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 545 อัตรา

 30 ต.ค 2561    6,209 ครั้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 545 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

1. พนักงานทั่วไป จำนวน 110 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1
สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5310-4538

2. พนักงานทั่วไป จำนวน 150 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2
สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 2  หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่โทร.0-5329-2279

3. พนักงานทั่วไป จำนวน 205 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3
สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 3 เลขที่ 94/2 หมู่ที่ 7 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5333-2855

4. พนักงานทั่วไป จำนวน 80 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 4
สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-60 ปี วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรับสมัคร