โครงการชลประทานกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 14 เม.ย 2561    7,664 ครั้ง

โครงการชลประทานกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นายช่างชลประทาน 1 อัตรา ค่าจ้าง 404.35 บาท/วัน
- ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวส.สาขาก่อสร้าง
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 331.30 บาท/วัน
- หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ปวช.สาขาพาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โครงการชลประทานกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 9-17 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-7561-2880 ต่อ 102 หรือ 112