แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

 31 ม.ค 2562    5,219 ครั้ง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. คนงาน ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา (วุฒิปวช.ขึ้นไปสาขาการบัญชี)
2. คนงาน ทำหน้าที่ยาม 1 อัตรา (วุฒิม.3 ขึ้นไป)
อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท

สถานที่รับสมัคร: สมัครได้ด้วยตนเองที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  ตั้งอยู่ที่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งวันที่  30  มกราคม  2562 ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5326 0676  ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประกาศรับสมัคร