แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินฯ

 10 มี.ค 2562    2,891 ครั้ง

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 377.85 บาท/วัน
คุณสมบัติจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาการบัญชี, การเงินและการธนาคาร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, การจัดการทั่วไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8-22 มีนาคม 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.045-243426 , 093-416-4963

ประกาศรับสมัคร