เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 13 มี.ค 2561    5,201 ครั้ง

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4459-9654 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร