เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์

 13 ก.พ 2561    1,872 ครั้ง

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตรและรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5361-2058 ต่อ 100

ประกาศรับสมัคร