เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 16 พ.ค 2561    6,982 ครั้ง

เรือนจำจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศชาย ได้รับวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตรัง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร