เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 9 เม.ย 2562    5,681 ครั้ง

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชือตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- เป็นเพศหญิง มีร่างกายเข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3570-9122

ประกาศรับสมัคร