เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 99 อัตรา

 11 ม.ค 2562    5,974 ครั้ง

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
1. แม่บ้าน 1 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานช่วยชีวิตคน 2 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ 13 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่เอาประสบการณ์)
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
1. นายท้ายเรือยนต์ 2 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน 1 อัตรา
3. พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ 21 อัตรา
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
6. คนสวน 2 อัตรา
7. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
8. ผู้ช่วยช่างปูน 2 อัตรา
9. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา
10. คนงานทั่วไป 47 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 221 ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 17-28 มกราคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3825-3126

ประกาศรับสมัคร