เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 177 อัตรา

 13 ก.พ 2561    6,704 ครั้ง

เมืองพัทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 177 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
1. นายท้ายเรือยนต์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่างไม้ 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่เอาประสบการณ์)
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
1. พนักงานเทศกิจ 28 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง 17 อัตรา
3. นายท้ายเรือยนต์ 4 อัตรา
4. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตคน 10 อัตรา
5. พนักงานขับรถยนต์ 24 อัตรา
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
7. ผู้ช่วยช่างไม้ 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยช่างปูน 4 อัตรา
9. ผู้ช่วยช่างประปา 1 อัตรา
10. คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา
11. คนงานประจำรถขยะ 5 อัตรา
12. คนสวน 2 อัตรา
13. คนงานทั่วไป 73 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 221 ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3825-3126

ประกาศรับสมัคร