เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

 5 ก.พ 2562    4,535 ครั้ง

เทศบาลเมืองไร่ขิง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. คนงาน ประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.034225572 ถึง 3

ประกาศรับสมัคร