เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 13 ส.ค 2562    5,478 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนด
- มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร