เทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา

 16 เม.ย 2561    10,310 ครั้ง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. ผู้ช่วยวิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. คนงาน (กองช่าง) 6 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
3. คนงานประจำรถขยะ 15 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
4. คนงานกวาด 4 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5. คนงานทั่วไป 5 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
6. คนงาน (กองการศึกษา) 4 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
7. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
8. นักการ (กองการศึกษา) 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 1) เทศบาลเมืองอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-20 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3814-2100 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร