เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 12 มี.ค 2562    2,872 ครั้ง

เทศบาลเมืองสามพราน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
1. ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด


พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. นักการ 1 อัตรา
3. คนงาน 2 อัตรา
4. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
5. คนสวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร