เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 2 มิ.ย 2562    1,140 ครั้ง

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 - 15800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดสาขาในประกาศรับสมัคร) และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร