เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 1 ก.ค 2562    978 ครั้ง

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย โดยต้องมีประสบการณ์การขับรถยนต์ถูกต้องตามมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีหนังสือรับรองจากหน่วยราชการ หรือเอกชน
- ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมายกำหนด

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ) 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในตำแหน่งภารโรง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 9-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร