เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 5 ธ.ค 2560    5,176 ครั้ง

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-20 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือนรวมค่าครองชีพ 11,400 บาท

- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบอนุญาตขับขี่)

2. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือนรวมค่าครองชีพ 11,400 บาท
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบอนุญาตขับขี่)

3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือนรวมค่าครองชีพ 11,400-13,285 บาท
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ไม่ต่่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้างเทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือนรวมค่าครองชีพ 10,000 บาท
1. คนงาน จำนวน 3 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
2. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 8-20 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร