เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 30 ธ.ค 2561    3,122 ครั้ง

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน(ปฎิบัติงานธุรการ) กองการศึกษา 2 อัตรา
2. คนงาน(ปฏิบัติงานภารโรง) กองการศึกษา 1 อัตรา
3. คนงาน(ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์) กองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่านการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร