เทศบาลเมืองวังสะพุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

 15 เม.ย 2561    7,795 ครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 15,000 บาท
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา (ป.ตรี สาขาทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์)
2. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 1 อัตรา (ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู)

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนด)  เงินเดือน 9,000 บาท
1. ภารโรง 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน) 17 อัตรา

ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ สำนักปลัด เทศบาลเมืองวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยโดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ(ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) โทร.042-841393

ประกาศรับสมัคร