เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35 อัตรา

 11 มี.ค 2562    3,282 ครั้ง

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
4. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
7. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน) 3 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนงานประจำรถขยะ 11 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. ยาม 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ตั้งแต่วันที่ 13-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2987-6001 ถึง 4 ต่อ 306,307

ประกาศรับสมัคร