เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา

 27 พ.ย 2561    20,662 ครั้ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
6. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
7. ผู้ช่วยนักการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
8. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
9. ผู้ช่วยวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
11. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
12. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
14. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ไม่ระบุชื่อตำแหน่ง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,000บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 9,000บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9,000บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร