เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา

 10 มี.ค 2562    7,911 ครั้ง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา  เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. ผู้ช่วยนักผังเมือง 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
6. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. ช่างไม้ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
9. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป สำนักการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงานทั่วไป งานแผนที่ภาษี 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานทั่วไป งานควบคุมอาคาร 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนงานทั่วไป งานวิศวกรรมจราจร 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนงานทั่วไป งานธุรการ กองสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานทั่วไป งานบริการการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร