เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 8 เม.ย 2562    4,860 ครั้ง
เทศบาลเมืองราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในนสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

2. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 9,400 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)
1. ทำหน้าที่ดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. คนงาน สำนักปลัด 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงาน กองสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. ทำหน้าที่ผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท  (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3233-7688

ประกาศรับสมัคร