เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา

 10 ก.ค 2561    12,100 ครั้ง

เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
4. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
6. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
8. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพะเยา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5448-4070

ประกาศรับสมัคร