เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

 4 ก.ย 2562    3,501 ครั้ง

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  เพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  ประจำปีงบประมาณ 2563
1. พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัคร