เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 164 อัตรา

 9 ส.ค 2561    13,145 ครั้ง

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 164 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปัตตานี
1. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ,รถบรรทุกน้ำ,รถดูดฝุ่น,รถบรรทุกกิ่งไม้) 20 อัตรา
2. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ,รถบรรทุกน้ำ,รถบรรทุกกิ่งไม้) 50 อัตรา
3. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งคนกวาดถนน 43 อัตรา
4. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งคนกวาดตลาดสด 12 อัตรา
5. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดระเบียบจราจรในตลาดสด 9 อัตรา
6. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดระเบียนผู้ประกอบการในตลาดสด 5 อัตรา
7. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานสุขาภิบาล 3 อัตรา
8. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม 4 อัตรา
9. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานจัดเก็บใบอนุญาตและติดตามเหตุรำคาญ 1 อัตรา
10. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ช่วยงานสัตวแพทย์,ยามประจำโรงฆ่าสัตว์ ผู้เลี้ยงสุนัขจรจัด 5 อัตรา
11. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่ง พ่นเคมีกำจัดยุง และแมลงนำโรค 6 อัตรา
12. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งคนงานทำความสะอาดประจำศูนย์ฟิตเนต 2 อัตรา
13. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายประจำศูนย์ฟิตเนต 1 อัตรา
14. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำศูนย์ฟิตเนต 2 อัตรา
15. ลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่งผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายประจำศูนย์ฟิตเนต 1 อัตรา


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองปัตตานี ถ.กะลาพอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
โทร.073-336057 / 073-349446

ประกาศรับสมัคร