เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 9 เม.ย 2562    5,669 ครั้ง

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-26 เมษายน 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับรถดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
 
พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน กองสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
2. คนงาน กองช่าง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
3. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
4. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
 
สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 11-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2581-5737
 
ประกาศรับสมัคร