เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 28 ก.พ 2562    4,686 ครั้ง

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
3. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ตามสาขาที่เปิดรับสมัคร) และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม่ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5739

ประกาศรับสมัคร