เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 7 ก.ย 2562    2,938 ครั้ง

เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. คนงานประจำรถขยะ 3 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนงาน (ประจำรถดูดสิ่งโสโครกและท่อระบายน้ำ) 1 อัตรา  เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนงานประจำเรือ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร