เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา

 5 ธ.ค 2561    5,514 ครั้ง

เทศบาลเมืองบางกรวย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการ 2 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานดับเพลิง 4 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา  (ม.3-ม.6) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. คนงาน (พนักงานจัด้ก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย) 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงาน 4 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
7. คนงานประจำรถขยะ 8 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
8. คนงาน (ประจำรถดูดสิ่งโสโครกและท่อระบายน้ำ) 1 อัตรา  (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร